1st mate, et rednings- og sikkerhetssystem for båtførere

1st MATE, ET REDNINGS- OG SIKKERHETSSYSTEM FOR BÅTFØRERE

ØKER SIKKERHETEN OG PÅLITELIGHETEN
1st Mate™ løfter sikkerheten i båtlivet opp på et nytt nivå ved å varsle
båtføreren eller passasjerene dersom noen har falt over bord. 1st Mate er også
et effektivt tyverisikringssystem for båter og motorer.
1st Mate er kompatibelt med alle Mercury SmartCraft-motorer fra 40 hk og oppover fra
produksjonsåret 2005 og senere.

HVA ER 1st MATE?
Bransjens første intelligente hub som er integrert i motoren, med bærbare
enheter som integreres i Mercury SmartCraft-systemene og gir advarsler og
informasjon om sikkerheten, som for eksempel:
Mann over bord-overvåkning av båtføreren og opp til 7 passasjerer.
Nødmeldings-funksjon
Tyveribeskyttelses-funksjon
1st Mate-systemet inkluderer sensorarmbånd eller -klemme til båtføreren og opp til sju
passasjerer, som synkroneres med 1 Mate-applikasjonen.
Applikasjonen brukes til installering av konto, definering av systemets innstillinger samt
oppfølging av armbåndenes status.

HVORDAN FUNGERER 1st MATE?
Dersom BÅTFØREREN (som bruker sensoren) faller over bord, gjør 1st Mate dette:
• Stanser motoren(e) umiddelbart
• Utløser en lydalarm fra sentralen og mobilenheten
• Registrerer lokasjonen med GPS-systemet
• Sender varslinger til sentralen, applikasjonen og sensorene som er koblet til
passasjerene
• Sender instruksjoner til passasjerene om hvordan de kan komme tilbake til lokasjonen
hvor båtføreren falt over bord*
Dersom EN PASSASJER med sensor faller over bord, gjør 1st Mate dette:
• Varsler båtføreren og de andre passasjerene som har en sensor på seg
• Gir en lydalarm fra sentralen og mobilenheten
• Registrerer lokasjonen med GPS-systemet
• Gir hele tiden oppdaterte kjøreinstruksjoner til lokasjonen hvor passasjeren falt over
bord

  • Dersom passasjeren har lastet ned 1st Mate-applikasjonen på mobiltelefonen.

NØDMELDING
Dersom båtføreren (som bruker sensoren) faller over bord og ikke kommer seg tilbake i
båten igjen, eller passasjerene ikke klarer å komme seg tilbake med båten, gjør 1st
Mate dette:
• Sender en nødmelding til kontaktpersonene i applikasjonens «Nødmodus»-del, dersom
denne funksjonen er tatt i bruk, og personen enten sender en anmodning eller tidsfristen
som er lagt inn på forhånd utløper.
• Nødmeldingen inneholder lokasjonen hvor man har falt over bord, en overskrift samt
dato og klokkeslett.


TYVERISIKRINGSSYSTEMET (TDS)
TDS kan låse motoren(e) for å hindre ulovlig bruk.
Med 1st Mate-systemet kan du åpne låsen på båten med båtførerens sensor når du er i
nærheten og/eller ved å bruke åpningsfunksjonen i applikasjonen (med PIN-kode,
fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning osv.).