Flytemolo – en unik bølgedemper

Flytemolo – en unik bølgedemper

Flytemolo er Marina Solutions største bølgedemper som på mange lokasjoner kan erstatte en tradisjonell steinmolo. Med dagens strenge miljøkrav i strandsonen vil bygging av ordinær molo være krevende både kostnads- og tidsmessig. Mange steder vil det i praksis ikke være mulig å bygge molo pga dybde, bunnforhold eller andre moment. Store summer til forundersøkelser går tapt om det viser seg at molo ikke kan bygges.

Flytemolo løser disse utfordringene og åpner for plassering av marina anlegg, der det før ikke var mulig.

En flytemolo er bygget i tørrdokk og har stort disponibelt areal under dekk.  Rommene i underetasjen kan brukes til boder og lagring, tekniske installasjoner, møterom, plassering av tanker for bunkringsanlegg m.m. På dekk støpes ofte brystningsvegg i 1 meters høyde for å redusere overskylling. Her kan en også bygge småboder til bruk for båteiere, eller andre type bygg. Flytemoloene kan sammenkobles til ønsket totallengde.

Flytemoloer har følgende spesifikasjoner:
LENGDE (M): 50,6
BREDDE (M): 4,6
TOTAL HØYDE (M): 3,5
EGENVEKT (TONN): 750,0
BEREGNET FRIBORD: ca 0,65 m

Ta kontakt for mer informasjon: Tone Jøssang Hovdenakk, tjh@marinas.no