Dette må du tenke på om du skal kjøpe båt

Dette må du tenke på om du skal kjøpe båt

Har du planer om å kjøpe båt? Da sitter du nok med en god del spørsmål. For å gjøre det lettere for deg, har vi laget en oversikt over noen av tingene du bør tenke på før du går til innkjøp av en båt.

1. Hvem skal bruke båten?

Hvis du skal bruke båten alene, er det viktig at båten egner seg til egenhendig bruk. Dette gjelder spesielt navigasjon, kommunikasjon, sikt, manøvrering og fortøyning. Dobbeltsjekk disse egenskapene under prøvekjøring.

Hvis du har familie, er det smart at hele familien er med i prosessen når du skal kjøpe båt. Barnas alder kan være avgjørende for valg av båt. Med barn om bord kan for eksempel høyt fribord være en viktig faktor. Hvor interessert er partneren din? Ta spesielle hensyn der de trengs.

2. Hvor skal båten ligge?

Har du tilgang til en båthavn der du kan eie eller leie plass? Hva med vinterlagring? Sjekk tilgangen i den kommunale båthavna eller privat. Det er ikke helt heldig å kjøpe båt uten et sted å plassere den.

3. Hvor skal båten brukes?

Skal båten brukes i saltvann eller ferskvann? Ute på åpent hav eller langs kysten? Skal du bruke båten fortrinnsvis på dypt eller grunt vann? Sjekk båtens dypgang, hva den er godkjent for, ytelse og plass. En båt som er CE-merket for seks personer kan fort bli liten om dere er fem i familien og ønsker å ha med flere.

4. Hvor stor skal båten være?

La hele familien være med på å bestemme en minimumsgrense. Lommeboka bestemmer som regel grensen oppover. Deretter definerer du behovene: Hvor mange personer skal båten romme? Skal den ha plass til overnatting, matlaging, lengre ferieturer osv? Du bør kjøpe en båt du vokser inn i, ikke en  «begynnerbåt» som du vokser ut av etter en sesong. Trefotssyken rammer de fleste båtinteresserte. Det mest kjente syndromet er stadig surfing på Finn.no der kun båter som er tre fot større enn den pasienten allerede har, er interessante. Trefotssyken kan være kostbar, men er ikke dødelig.

5. Snekke, halvplaner eller planende båt?

Idealfarten er ofte mellom 15 og 20 knop. Da kan du holde det gående i tildels dårlig vær, og du kommer relativt raskt fram på en komfortabel måte.

Men å lage båter som oppfyller dette mellomhastighetsområdet, er ikke så enkelt. Med litt ekstra vekt ombord er det vrient å få en planende båt til å oppføre seg skikkelig ved 15 knop. Og det tradisjonelle deplasementsskroget nekter konsekvent å la seg drive opp i slike hastigheter. En deplasementsbåt er en båt som fortrenger omtrent like mye vann som båten veier, uansett hastighet. En slik båt har vanligvis en tradisjonell skrogform, stikker relativt dypt i vannet og er ikke i stand til å plane. Deplasementsbåter under 10 meter lengde har en typisk maksimumsfart på under 10 knop.

Altså kreves det mellomløsninger, og
 de er som regel plaget av vanskelige kompromisser. Slik oppstod begrepet «halvplaner» – et skrog som skal
 forsøke å oppføre seg som henimot en helplaner når du gir litt ekstra gass. Samtidig skal båten gli uanstrengt av sted i det lavere hastighetsleiet uten å sette seg på enden med voldsom akterlig trim.

Halvplaneren tar altså vare på det beste både fra deplasementsbåten og helplaneren. Den oppfører seg akseptabelt både i deplasementshastigheter og planingshastigheter i området rundt planingsterskelen. Denne båttypen gir et fleksibelt fartsområde hvis den er riktig konstruert. Typiske halvplanere er flere av modellene fra Marex, Scand og

Tenk over hvilke hastigheter som er realistisk for deg når du skal kjøpe båt. Forutsett ikke at en tunglastet, planende båt skal bevege seg lett og elegant gjennom vannet i 15 knop. Og regn ikke med at halvplaneren med helgarderende kjøl skal kunne frese av sted i 30 knop, bare det lesses på med hestekrefter. Vannet følger sine egne lover.

6. Bensinmotor eller dieselmotor?

Når du skal kjøpe båt, er det viktig å tenke pris på både motor og drivstoff. Bensinmotoren bruker 30 til 40% mer brennstoff. Det er fordi en liter bensin inneholder mindre energi enn en liter diesel. Dette kan være viktig når det er langt mellom bunkringsstasjonene. Den såkalte afgiftsfrie dieselen i kombinasjon med lavere forbruk har ført til at det stort alle familiebåter i Norge har dieselmotor. Båter med dieselmotor har tradisjonelt sett vært lettere å omsette.

Omdreiningstallet er relativt høyt på bensinmotorer som til gjengjeld gir bedre finmanøvrering av båten. Men høyt omdreiningstall kan bety kortere levetid. På den annen side gir bensinmotorene mindre vibrasjon og støy og veier mindre enn dieselmotorer.

Når det gjelder driftssikkerhet, trekker dieselmotoren det lengste strået. Den har et tett system med mindre fukt. Diesel er heller ikke så eksplosjons- og brannfarlig som bensin.

Utfallet av vurderingen er avhengig av båttype, fartsområde, personlige oppfatninger og hvordan motoregenskapene vektlegges.

7. Pass på at båten er CE-merket

Alle fritidsbåter produsert etter 1998 med skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket. Også motorer skal være CE-merket.

CE-merket er et synlige bevis på at båten oppfyller kravene fastsatt i EU- direktivet med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. En båt kan enten CE-merkes av produsenten, eller CE-merkes i ettertid før den gjøres tilgjengelig for salg i Norge. Vær oppmerksom på dette hvis du tenker på å importere båten fra et land utenfor EU. Det er kostbart å ettersertifisere!

Merkingen vises på et såkalt produsentskilt som skal være plassert lett synlig. Skiltet inneholder følgende opplysninger:

 1. Navnet på produsenten
 2. Båttype
 3. Konstruksjonskategori (A, B, C eller D)
 4. Maksimalt antall personer som kan være om bord
 5. Lastekapasitet inkludert motor
 6. Symbolet «CE»
 7. Eventuelt telefonnummer til teknisk kontrollorgan
 8. Eventuelt merket «etterkontroll»

CE-merkingen krever at båten er konstruert og bygget til en av fire konstruksjonskategorier, nemlig A, B, C, eller D. Kategoriene setter grenser for båtens konstruksjon og ikke for båtens bruk.

Kategori A gjelder havgående båter som er konstruert for lengre reiser. Må tåle Beaufort vindstyrke over 8 (mer enn 20,8 m/sek) og signifikant bølgehøyde på mer enn 4 meter. Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittshøyden (fra bølgebunn til bølgetopp) av den tredjedelen av alle bølgene i et bølgefelt som er høyest i løpet av 20 minutter.

Kategori B gjelder båter som er konstruert for bruk utenfor kysten. De skal tåle bølgehøyde til og med 4 meter og vindstyrke til og med 8 (20,7 m/sek).

Kategori C gjelder båter som er konstruert for  bruk nær kysten. De skal tåle signifikant bølgehøyde til og med 2 meter og  til og med 6 (13,8 m/sek).

Kategori D gjelder båter som er konstruert for bruk i beskyttet farvann. De skal tåle signifikant bølgehøyde til og med 0,3 meter og vindstyrke til og med 4 (mindre enn 7,9 m/sek).

Du bør også sjekke at båten har byggenummer – WIN  Watercraft Identification Number (tidligere CIN og HIN) som blant annet viser hvem som har produsert båten (produsentkode), når den ble produsert og årsmodell. I tillegg skal den ha samsvarserklæring, produsentens erklæring på at alle relevante krav er oppfylt). Det skal også følge brukerhåndbok med båten.

8. Besøk båtutstillinger

I en utstillingsbåt er det vanskelig å forestille seg hvordan alt virker i opprørt sjø, når regnet høljer ned, og når fukten begynner å trenge inn i kriker og kroker. Men en utstilling kan gi deg en fin mulighet til å sammenligne båter og pris og til å stifte bekjentskap med fagfolk.

9. Hent informasjon og velg forhandler

Les tester, let etter informasjon på internett og snakk med nøytrale fagfolk. Prøv forskjellige båter.

To forholdsvis like båter kan variere i pris med flere hundre tusen kroner. Sammenlign standardutstyret – noen leverer nesten ribbet skrog, mens andre leverer komplette båter.

Tenk også på bruktbåtverdi. Kjente og populære båttyper er enklere å selge. Velg en solid produsent/importør og en god forhandler. Norske og finske produsenter står i en særstilling i Norge. Nordkapp, Morgan, Yamarin, Buster, Skibsplast, Finnmaster, AMT, Viknes og Targa er typiske merkenavn som tradisjonelt sett har vært kjent for kvalitet og er merker som burde være lett å omsette.

Det er ikke alle som bor slik til at det er mange forhandlere å velge mellom, men vær nøye hvis du har valgmuligheten. Søk opp forhandlere på nettet. Egen presentasjon og tilstedeværelse på sosiale media kan være avslørende. Lang og god erfaring med et bestemt merke kan selvfølgelig være en fordel.

Forhør deg om åpningstider, verksted og service. Hva med henting og levering? Hva med vinterlagring? Det er mye som skal være planlagt og klart før du skal kjøpe båt.

10. Ta høyde for uforutsette utgifter

Enten du kjøper nytt eller brukt, er det store muligheter for at det dukker opp barnesykdommer eller andre problemer når du har brukt båten din en stund. Forhandleren bør selvfølgelig rette opp feil på nye båter, men det er uansett fornuftig å sette av penger til uforutsette utgifter.

11. Småbåtregisteret og Securmark

Er båten din Securmark-merket vil den sannsynligvis ikke stå øverst på tyvenes ønskeliste. Sercurmark tilbyr både synlig og skjulte merker, som gjør det tilnærmet umulig å fjerne dens kjennetegn.
Husk å registrere båten din i Redningsselskapets småbåtregister. Dersom båten skulle komme på avveie, er den lett å identifisere. Det gir også økt trygghet ved kjøp og salg av båt.

12. Forlang prøvetur

På ny båt bør du forsikre deg om at både båt og motor har vært på vannet før den leveres. Krev å få prøvekjøre før du signerer kontrakten. Mens båten er på land inspiserer du kjøl og skrog, flaps og trimplan. Se etter skader. En seriøs forhandler vil strekke seg langt for at du skal få muligheten til å teste båten. Kjøper du bruktbåt i vintersesongen, er det viktig at du holder igjen en sum penger til båten er satt på vannet og prøvekjørt. En slik prøvekjøring bør også skje med last i båten. Mange båtselgere oppgir fart og prestasjoner med tom båt. En garantert fart skal være juridisk bindende, så lenge den oppgis i kontrakten.

13. Kontrakt og leveringstidspunkt

Kontrakten er din sikkerhet. Dette gjelder både for nybåtkjøp og kjøp av bruktbåt. På ny båt bør du om mulig få garantier om erstatningsbåt eller servicehjelp innen meget kort tid dersom båten ikke virker som den skal. Har du en skikkelig kontrakt, står du mye sterkere i klagesaker.

Ved nybåtkjøp er det viktig at du avtalefester leveringsdato. Mange har ventet langt inn i ferietiden på overivrige vinterselgere som ikke klarer å holde ord når sommeren nærmer seg. Med leveringsdato i kontrakten står du sterkere dersom du krever kompensasjon for forsinkelsen.

Vårpuss i forkant

Vårpuss i forkant

Du kan gjøre mye av vårpussen før det blir sol, varmt i været og det nærmer seg sjøsetting.
Av Trond J. Hansen, Båtens Verden

Når vårpussen står for døren, er det alltid hektisk. Det skal vaskes, poleres og smøres bunnstoff. Og så er det alt det andre; kalesje som skal vaskes og impregneres, tau som skal stelles, fendere som skal gjøres fine. Mye av vårpussen kan du gjøre allerede nå, så får du mer tid på sjøen når den tid kommer.

FAGFOLK: Mange bruker fagfolk til å ta service på motor og andre tekniske innretninger. På våren har alltid serviceverkstedene det travelt, ofte med lange ventelister. Bestill service i god tid. Mye av servicearbeidet kan like gjerne gjøres i god tid før sesongen, for eksempel service på motor.

Motor

Oljeskift og bytte av filtre (olje og drivstoff), kan du like godt gjøre i forkant av sesongen. Ideelt sett kan dette gjøres allerede på høsten, slik at motoren har frisk og ren olje gjennom hele vinteren.

 1. Når du er i motorrommet, sjekk impelleren til og bytt om den er slitt.
 2. Dersom du bruker fagfolk til å ta service på motor og annet teknisk, er det smart å få gjort dette før vårpuss. Da skal plutselig alle ha service og det kan bli lang venteliste på slike tjenester.
Annonse

Dieselvarmer

Dieselvarmer har de fleste i en bobåt, og den trenger vedlikehold. Spesielt er det glødeplugg/glødestift som trenger stell eller å bli byttet. Også filtre i drivstofftilførsel bør byttes. Dette er arbeid som like greit kan utføres før sesongen tar til. Du kan gjøre det selv, eller du kan levere inn brenneren for service. Som med motorvedlikehold er det smart å levere inn når det er rolig på verkstedet, ikke midt i tiden for vårpuss.

TOALETTSYSTEM: Det er ikke hyggelig om det oppstår lekkasjer i toalettsystemet. Bruk sitronsyre eller eddik til rengjøring av toalettsystem. Eventuelt også spesialmidler.

Toalettsystemet

Det er veldig irriterende å oppleve at toalettet ikke fungerer ordentlig når du er på tur. Med litt enkelt vedlikehold kan du spare deg for ergrelser.

 1. Alle pumpetoaletter har en tilbakeslagsventil, en såkalt jokerventil, som sitter i pumpehuset. Er det avleiringer eller skade på denne, vil det bli tilbakeslag i toalettskålen. Denne må rengjøres eller byttes hvert år, du gjør det enkelt selv. Bruk gjerne eddik eller sitronsyre for å ta bort kalkavleiringer.
 2. Ha litt hvitvinseddik i doskålen og pump dette gjennom systemet. Da får du bort mye av kalkavleiringene i systemet.
 3. Slangene i toalettsystemet bør byttes cirka hvert femte år, og det kan eventuelt gjøres før sesongen. Bruk gasstette septikslanger, som blant annet hindrer ammoniakklukt som kommer fra urinen. Andre slanger er gjerne vanntette, men ikke lukt-tette. Husk doble slangeklemmer i hele systemet.
 4. Septiktanken kan rengjøres med spesialmidler eller sitronsyre/eddik (ikke aluminiumstanker) og rikelige mengder ferskvann.
KALESJEVASK: Før vårpuss er en fin tid for kalesjevask. Bruk spesialmidler eller for eksempel Biotex (som er mye rimeligere). Skrubb duken med myk børste og svamp.

Stell av kalesjen

Av egen erfaring vet vi at dersom vi ikke har stelt kalesjen før sesongen tar til, er det ikke sikkert det blir gjort i det hele tatt. Kalesjen bør uansett ikke stå på båten om vinteren. Det kan føre til jordslag og frost kan sprenge sømmene.

Annonse
 1. Sjekk kalesjen visuelt, både selve kalesjen og bøyler. Se at sømmene er hele og at det ikke er skade på vindusfolier. Bytt kalesjestrammere og strikk som er dårlig.
 2. Vask kalesjen med egnet vaskemiddel, enten spesialprodukter eller Biotex. Legg den gjerne i bløt i badekar i lunkent vann. Vask grundig med svamp. Bruk myk børste på inngrodd smuss og grønske. Mot jordslag finnes det spesialmidler. Syntetiske vaskemidler, som for eksempel Zalo, nøytraliserer impregneringen og gjør det vanskelig å få den til å sitte. Bruk av høytrykksspyler kan skade duken.
 3. Skyll kalesjen grundig i ferskvann for å få ut såperester. Kalesjen tørkes før impregnering. Unngå hurtigtørking i høy temperatur, da kan kalesjen krympe.
 4. Bruk et impregneringsmidler som trekker godt inn i duk og sømmer og ikke bare legger seg som et belegg på overflaten. De fleste midler påføres mest effektivt med pensel, liten rulle eller svamp.
 5. Gå også over glidelåser (smøres) og vindusfolier, som enkelt kan vaskes med vanlig vindusspray og tørkes med mykt papir.
 6. Om du ikke ønsker å gjøre kalesje-arbeidet selv, kan du få en kalesjemaker eller seilmaker til å gjøre jobben – alt fra vask og stell, til reparasjoner og omsøm. Sømmer holder normalt 5-7 år, duken dobbelt så lenge. Det koster ikke mye å få lagt nye sømmer eller å få byttet vindusfolie i kalesjen. På våren har seilmakerne det travelt og ventetiden er lang. Det lønner seg å være tidlig ute.
 7. Har du seilbåt, kan du gjøre tilsvarende arbeid med lazybag og bomtrekk.
TAU: Gå over fortøyningstau og sjekk at det ikke er skader/gnag på tauene. Bytt eventuelt tau du ikke stoler på.

Tid for tau

Å starte båtsesongen med rene og nyoverhalte tau gir en god følelse. Vi bør også gå over tauverket av sikkerhetsmessige grunner. Bruddstyrken og egenskapene vil bli bevart lengre ved vask og stell, og tauene vil også få lengre levetid. Om båten ikke er i bruk om vinteren anbefaler vi at du tar hjem alt du har av tauverk for vask og vedlikehold.

 1. Det enkleste er å bruke vaskemaskinen. Legge tauverket i en tett, lukket pose – for eksempel et putetrekk eller dynetrekk med knute foran åpningen. Du kan bruke vanlig vaskemiddel og kjøre maskinen på 40 grader finvask.
 2. Om tauene er veldig skitne kan du legge dem i bløt i en stamp med vaskemiddel, for eksempel Biotex eller grønnsåpe, før du vasker dem i vaskemaskin.
 3. Dersom du har ankerline med blykjerne bør dette ikke kjøres i vaskemaskin og i alle fall ikke sentrifugeres. Legg det i bløt og gå over med skrubb. Et rengjort ankertau sitter mye bedre i ankervinsjen enn et som er skittent og sleipt.
 4. Tauverket bør lufttørkes og ikke tørkes i tørketrommel. Etter at det er tørket kveiler du tauene pent opp.
 5. Småskader på tau kan du utbedre med krympestrømpe eller elektroteip. Om det er større skader bør du skrote det eller kutte bort den skadde delen og lage småtau av uskadde rester.
 6. Når du holder på kan du benytte anledningen til å sjekke endene, at de ikke er oppfliset. Det enkleste er å låse endene med teip eller krympestrømpe, men du kan også gi deg flid med å lage fine taklinger på tauendene.
FENDERE: Det tar seg dårlig ut med skitne fendere på en nypolert båt. Dessuten bidrar skitne fendere til å matte skrogsiden.

Fine fendere

Som med tauverk er det kjekt å starte sesongen med rene og pene fendere. Det tar seg dårlig ut med skitne fendere på en nypolert båt. Dersom du har båten på land, ta alle fendere med hjem for vask og stell.

 1. Bruk et egnet middel for rengjøring av fendere. Vi har prøvd en mengde spesialprodukter og få av dem har vært bedre enn rimelige husholdningsprodukter som Jif og Ajax. God erfaring har vi med Maritim sin Fendrerrens og Extreme Universal Cleaner.
 2. Vask også fendertauene. Bytt dem om de er dårlig. Dersom du bruker fendertrekk, vask dem også.
FISKEBØRSTE: Bruk tannbørste og en fiskebørste til rengjøring av vanskelige steder på jollen, for eksempel ved limkant.

Ren jolle

Det tar seg ikke godt ut om du har en nystriglet og fin båt, men henger en skitten jolle på hekken. Rengjøring av den kan du ta hjemme, i garasjen eller der du har plass.

 1. Det finnes mange spesialmidler for vask av joller, men vi har veldig god erfaring med Extreme Universal Cleaner, som vi i flere år har brukt til det meste av vask i båt. Middelet sprayes på og får virke en liten stund før man går over med svamp, gjerne melaminsvamp ­– såkalt mirakelsvamp.
 2. På vanskelig tilgjengelige steder, ved limkanter, fenderlist, på årefester og så videre kan du bruke tannbørste og en såkalt fiskebørste for å få bort smuss og grønske. Dette fungerer veldig bra.
 3. Etter at gummibåten er spylt med ferskvann og tørket i solen, kan du gå over med Maritim sin Fendershine eller tilsvarende. Da får gummibåten tilbake mye av sin glans og en glattere overflate som er lett å holde ren. Ren lykke å ha den med seg.
Annonse
SJEKK VEKTEN: Ved oppblåsbare vester skal du sjekke at CO2 patronen er i orden. Dette gjøres ved at den veies på en brevvekt og vekten skal da samsvare med det som er stemplet på patronen. Om de ikke holder vekten tyder det på at patronen er tom.

Sikkerhet

Husk at spesielt de oppblåsbare redningsvestene krever vedlikehold og stell. Det er også noe som er lett å glemme når båtsesongen har tatt til. Kanskje tar du med deg en redningsvest som ikke fungerer. De ulike produsentene av vester bruker ulike deler, men det vanligste er utløsermekanismer er fra produsentene «Halkey Roberts» og «United Moulders». Prinsippet er det samme for begge modellene.

 1. Foreta en visuellsjekk av vesten for å se at det ikke er skade på den og at sømmene og webbånd er hele. Blås den gjerne opp gjennom munnstykke og la den ligge over natten. Da skal den fortsatt være godt fylt (men nok litt slappere).
 2. Skru løs CO2-patronen og sjekk at den ikke er punktert. Vei den for å være sikker på at den er i orden. På patronen er det stemplet en nominell vekt. På en 33 grams patron er dette vanligvis 140 eller 141 gram. Bruk en nøyaktig kjøkkenvekt for å veie patronen. Det aksepteres et avvik på +/- 2 gram. En patron som er tom for CO2 veier cirka 107 gram (140 gram–33 gram=107 gram). Blir patronen veid og funnet for lett, må den byttes. Det anbefales at man uansett bytter patronen ut hvert 5.-6. år. Patronen er stemplet med produksjonsdato.
 3. De fleste vestene fungerer slik at det som gjerne kalles en salttablett utløser vesten om man faller i vannet. Denne salttabletten har en datostempling som må sjekkes. På United Moulders-utløserne er det stemplet en utløpsdato på beholderen (Cartridge), for eksempel «Expdate 0321». Det indikerer at den er holdbar til mars 2021. Er den gått ut på dato byttes beholderen, noe som er svært enkelt. På Halkey Roberts-mekanismen må du skru av plastdekselet i bunnen. Der finner du en rund, gul salttablett – kalt «bobbinen». Den er stemplet med en produksjonsdato. Tabletten er godkjent 3 år etter denne dato. Dersom salttablettene er utgått på dato risikerer du at de er blitt forsteinet, og at de derfor ikke vil fungere. Ha alltid liggende rearmering-sett til minst en vest i båten, slik at du kan sette i stand utløst vest.

BÆREKRAFT ER BÆREBJELKEN I VÅRE FORSIKRINGER

BÆREKRAFT ER BÆREBJELKEN I VÅRE FORSIKRINGER

Fender Marine støtter fullt ut FN sine 17 bærekraftsmål og har valgt å prioritere fem delmål.

8- Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
For å bidra til å nå dette målet arbeider vi med å fremme godkjenninger for verksteder med ordnede arbeidsforhold og etablerte rutiner for helse miljø og sikkerhet. Her med fokus på håndtering av farlig avfall, elektronikk og resirkulering av defekte deler.  

Vårt nye produkt «Grønn kasko» bidrar til sirkulær økonomien ved at vi stimulerer til gjenbruk av gode, overhalte brukte deler og at reparasjoner utføres på verksteder som tilfredsstiller kravene til helse, miljø og sikkerhet.

13- Stoppe klimaendringene
Vi støtter utviklingen av utslippsfrie løsninger og forsikrer i dag flere fartøy som er utslippsfrie og vi arbeider med å innarbeide verdien av CO2 avtrykk i våre skadeoppgjør.

Erik Vågen, Fender Marine


14 Livet i havet
Forurensingen av havet opptar oss alle, men Fender Marine er nesten alene om å dekke alle kostnadene ved vrakfjerning etter en forsikringsmessig hendelse med fritidsbåt. Kostnadene til fjerning og destruering av en sunket fritidsbåt kan bli store og få har en privatøkonomi til å dekke slike pålegg. Derfor er dette inkludert i alle våre forsikringer.

Vi lanserer et nytt produkt for båtforeninger og marina-anlegg som vil bidra til å dekke kostnadene ved å fjerne sunkne båter og brygger innenfor foreningens område. Båter som tilhører tredjemann uten tilfredsstillende forsikring.

Fender Marine støtter båtforbundet (KNBF) sitt ønske om et sentralt båtregister slik at etterlatte båter kan spores tilbake til sin rettmessige eier som har det økonomiske ansvar for at slike båter fjernes og forsøpling av skjærgården reduseres.

16- Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Våre interne rutiner for å «Kjenne vår kunde» (Know Your Client) bidrar vi til å forhindre at vi støtter opp under ulovlig virksomhet og hvitvasking av penger. Her har vi gode samarbeidspartnere både internasjonalt og gjennom våre bankforbindelser.

17- Samarbeid for å nå målene
For å nå disse målene er vi avhengige av et godt samarbeid med andre aktører i markedet. For fritidsbåt gjelder dett i første rekke samarbeid gjennom vårt medlemskap i NORBOAT og det arbeidet de utfører for sine medlemmer innen verkstedindustrien.

For vår kommersielle virksomhet er samarbeidet med våre kontraktspartnere og samarbeidet innen CEFOR og IUMI essensielle.

Vil du vite mer?
Vil du vite mer om våre forsikringer, kontakt en av våre eksperter. Raskest kan du nå oss på e-post, men iblant kan det være enklere på telefon. Vi er her for deg.

Erik Vågen
Team leder
+47 980 68 110
erik.vaagen@fender.no