Har du kjøpt eller solgt båt? Husk å kontakte Skipsregisteret (NOR)

Har du kjøpt eller solgt båt? Husk å kontakte Skipsregisteret (NOR)

Vår og sommer er høysesong for kjøp og salg av båter. Kontakt Skipsregisteret for å omregistrere eierforholdet, sikre at båten ikke er registret på en tredjepart, eller for å førstegangsregistrere båten når den er ny. Det gir mange fordeler.

Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) er det eneste rettsvernsregisteret for båter i Norge, og man kan sammenligne det med tinglysingen av fast eiendom. Registreres båten i NOR, sikrer man godkjent eierskap og muligheten til å ta frivillig pant med båten som sikkerhet.

Registrering i NOR gir mange muligheter

– Det har vært en kraftig økning i registering av fritidsbåter de siste årene, sier Elisabeth Hvaal Lingaas, avdelingsdirektør ved Sjøfartsdirektoratet sin avdeling for Skipsregistrene.

– Vi ser at veldig mange båteiere velger NOR selv om de ikke selv skal bruke båten som sikkerhetsstillelse for lån. Registrering i NOR kan nemlig sikre et raskere salg, siden alt er tilrettelagt for at kjøper kan oppnå finansiering. Som registrert eier i NOR kan du også få utstedt et Nasjonalitetsbevis for båten. Det kan være et viktig dokument for å sikre smidig innsjekk på havne- og tollkontorer i utlandet. Beviset er gratis, bekrefter at båten er norsk, og hvem som er registrert som eier. Båten din blir rett og slett en del av den norske flåten!

Registrer nye og gamle båter

En del av båtene som innføres i NOR for første gang er helt nye, og det er det beste tidspunktet å gjennomføre en registrering på. Nye båter leveres ofte med nødvendig dokumentasjon for å kunne registreres.

– Men slett ikke alle nyregistreringer er av helt nye båter. Veldig mange båteiere ønsker registrering selv om det innebærer større dokumentasjonskrav. Våre kunder velger NOR på grunn av verdien registeret representerer. At det kan bety sporing av tidligere eiere for å få adkomstdokumenter på plass er noe de fleste synes er helt i orden. I tillegg finnes det alternative løsninger. Stadig flere velger å sannsynliggjøre sitt eierskap og deretter gjennomføre en gratis kunngjøring på nettsidene til Norsk Lysingsblad og Sdir.no for å oppnå registerhjemmel, forteller Hvaal Lingaas.

Gratis søketjeneste

Lurer du på om en båt er registrert i NOR? Vi har en gratis søketjeneste på nett, «skipssøk». Søket er også tilgjengelig i en egen gratis App med samme navn både for Android og iPhone.Det beste søkekriteriet er båtens radio-/VHF kallesignal. Prøv gjerne de ulike søkemulighetene, og kontakt oss på Skipsregistrene dersom søket ikke gir resultat, eller om du for eksempel ønsker en offisiell utskrift av søkeresultatet.

Fakta NOR:

– Fritidsbåter mellom 7 og 15 meter kan frivillig registreres i NOR
– Registrering i NOR gir økt trygghet og mer interesse ved kjøp og salg
– Enklere finansiering ved at du kan ta pant i båten
– Nasjonalitetsbevis for enklere innsjekk i havner
– Varig merking for oppkall og sporbarhet ved f.eks tyveri eller ulykke

Derfor bør du registrere båten i NOR:

Sikkerhet
Registrering i NOR sikrer godkjent eierskap til båten og er med på å beskytte både selger og kjøper ved salg. Rettsvernet man får i NOR er med å sikre at det kun er registrer eier som kan selge båten. 

Skal du kjøpe ny båt?
Da må du alltid sjekke om den er registrert i NOR. I tillegg til å få informasjon om registrert eier, vil du da få vite om det er tatt frivillig- eller utleggspant i båten. For registrerte båter blir også utlegg registrert i NOR.

Mulighet for raskere salg
Skal du selge båten? Da gir registrering i NOR tilgang til en større kjøpergruppe og fører til et raskere salg siden det er tilrettelagt for kjøper sin finansiering. Det er derfor mange skriver «båten er registrert i Skipsregisteret» i sine salgsannonser på, for eksempel, Finn.no.

Enklere finansiering
Når båten er i NOR, kan den brukes som sikkerhet (panteobjekt) slik at du kan ta opp lån. Trenger du ikke selv lån? Det kan likevel være verdifullt med NOR-registrering med tanke på et fremtidig salg.

Nasjonalitetsbevis som dokumenterer mål og registrert eier
Alle båter som er registrert i NOR kan få utstedt et gratis Nasjonalitetsbevis. Et slikt bevis kan være viktig å ha med seg på utenlandsturer. Innsjekk på havne- toll og immigrasjonskontorer har vist seg å være mye smidigere for båteiere som har beviset om bord.

Synlig merking av radiokallesignalet for tydelig identifikasjon og sporing
Ved registrering i NOR knyttes radiokallesignalet/VHF ’en til båten og blir den unike identifikasjonen. Alle båter som innføres for første gang får tilsendt værbestandige merker som skal påføres på begge sider. På den måten blir båten lett synlig for oppkall og sporing.

Registrering i NOR gjør sporing av forlatte fritidsbåter, båter som har slitt seg i storm eller er stjålet enklere for alle involverte aktører.

Miljøansvar
Ved å registrere båten din i NOR tar du miljøansvar og sikrer at den er sporbar.

Gratis søketjeneste
Alle kan søke opp NOR-registrerte fartøy i vår gratis søketjeneste, Skipssøk
Søket er også tilgjengelig i en egen App.