Hva betaler du for din båtforsikring?

Hva betaler du for din båtforsikring?

Problemfri forsikring hos Fender Marine
Våre erfaringer fra sjøforsikring og vårt tette bånd til båtfolket gjør oss i stand til å tilby en av markedets mest omfattende og prisgunstige forsikringer for fritidsbåter, uansett båtens verdi og størrelse.

Bare det beste er godt nok
Fender tilbyr en av markedets beste kaskoforsikringer. Produktet er basert på årelang utvikling av produktet, og vi vet at forsikringen dekker båteierens behov på en trygg og god måte. Vilkårene revideres minimum årlig for å tilpasse seg markedet.

Hva forsikrer vi?
– Fritidsbåter
– Charter- og passasjerbåter
– Demo-båter
– Kurs / opplæringsfartøy
– Foreningsbåter
– Vannscooter

Fender Marine har i dag en premiekalkulator som ligger åpen på www.fender.no der du får opp forsikringspremie på din fritidsbåt på under 2 minutter.
Så nå når du leser dette, ta opp din telefon eller datamaskin og sjekk hva det koster å forsikre båten din hos Fender Marine. Du har da muligheten til å sammenligne med det selskap du har i dag, både på vilkår og pris.

Velg den dekningen som passer deg

Kasko
– Alle tilfeldige og plutselige ytre farer som fører til fysisk tap av eller skade på båten og det utstyr som er Beskrevet i forsikringsbeviset.
– Ulykkesdekning
– Transport på land
– Tyveri og hærverk
– Redningsomkostninger for å avverge skade
– Støting mot annet fartøy, fast eller flytende gjenstand
– Brann, lynnedslag og eksplosjon
– Jolle og løsøre inkludert
– Hjemtransport av båt
– Ekstraordinære kostnader
– Rettshjelp

Super kasko
– Dekker samme som kasko + det som er listet underTotaltapsgaranti
– Maskinhavaridekning til båt og motor er 12 år
– Utvidet gjenanskaffelsesverdi ved delskader
– Feriegaranti
– Ekstraordinære kostnader
– Jolle og utvidet løsøre er inkludert opptil 50 000,-
– Utvidet ulykkesdekning (500 000,-)

Grønn kasko
Grønn kasko dekker det samme som kasko, men forsikringstaker og forsikringsgiver tilstreber å gjennomføre reparasjoner på en måte som bygger opp under sirkulærøkonomi og miljø. Gjenbruk av godkjente deler benyttes når dette er mulig og reparasjoner utføres på autoriserte verksteder med godkjente arbeidsforhold og sikkerhets og miljø -rutiner.

Vil du vite mer?
Vil du vite mer om våre forsikringer, kontakt en av våre eksperter. Raskest kan du nå oss på e-post, men iblant kan det være enklere på telefon. Vi er her for deg.

Erik Vågen
Team leder
+47 980 68 110
erik.vaagen@fender.no