La båtmegleren ta salgsjobben

La Norsk Lystbåtformidling selge båten

Å bruke en megler ved salg – eller kjøp – kan lønne seg.

En profesjonell og autorisert båtmegler gjør jobben for deg og tar hånd om hele prosessen fra start til slutt. Du som kunde kan være trygg på at oppdraget blir utført innenfor rammene av god forretningsskikk, og at gjeldene lover og forskrifter blir ivaretatt.

Det er mange fordeler ved å bruke en båtmegler tilsluttet Norboat og Norges Båtmeglerforening (BMF):

• Du som kjøper en bruktbåt, får selgers opplysningsskjema som er selgers egenerklæring om tilstand samt opplysninger om båtens utstyr, mål osv.

• Vi benytter digital kjøpekontrakt.

• Du som selger, og megleren, vil signere på en formidlingsavtale/oppdragsavtale før båtsalget starter. Avtalen omtaler varighet, provisjon til megler, markedsføring etc.

Jon Ebbestad er autorisert båtmegler gjennom Norboat og driver Norsk Lystbåtformidling

• Du som kjøper en bruktbåt er sikret en ryddig overtagelse. Så sant det er praktisk mulig, vil megleren vil være med på en gjennomgang av båten og en prøvetur ved overlevering. Møtet blir avsluttet med at dere begge signerer en overleveringsprotokoll.

• Oppgjøret blir satt på en klientkonto eller annen særskilt konto hos den autoriserte båtmegleren, slik at dine midler ikke blandes med bedriftsmidler. Dine midler blir stående på kontoen inntil båten er overlevert og godkjent av kjøper.

• Du er sikret en profesjonell og pålitelig megler. For å være medlem i Norges Båtmeglerforening kreves det at vedkommende er medlem i, og autorisert av, båtbransjeforbundet Norboat.

Norboat stiller en rekke krav til sine autoriserte bedrifter, for å sikre at båtbrukerne møter profesjonelle aktører i bransjen. For eksempel må man ha brukthandelbevilling fra Politiet. Det får man kun hvis man har plettfri vandel og ikke har vært innblandet i bedrageri eller konkurs.  Norboat har årlig revisjon hvor bla. økonomi, klientkonto og brukthandelbevilling blir gjennomgått.

Vi benytter autoriserte båttakserere, som kan ta takst/tilstandsrapport på båter som BMF-meglerne har for salg.

Vårt mål er at båthandelen skal være trygg for både selger og kjøper.

Norsk Lystbåtformidling AS er Norges eldste båtmeglerfirma, etablert i 1985. Vi har formidlet salg av mer enn 4000 båter som tilsvarer over 2 milliarder i verdi.

Se etter dette når du skal kjøpe/selge bruktbåt!

Fordeler med å velge en autorisert og erfaren båtmegler

Ved å velge en autorisert og erfaren båtmegler til å ta hånd om salget av din båt, oppnår du en rekke fordeler:

Båten din blir presentert på div. messer med fargebilde

Gratis besiktigelse med verdivurdering og fotografering

Båten blir annonsert på flere forskjellige nettsteder

Vi er en av få båtmeglere som er autorisert av Norboat (Norges Båtbransjeforbund) http://www.norboat.no/norboat-utorisasjon/finn-din-autoriserte-norboat-medlem/

Vi har potensielle kjøpere innom våre nettsider daglig

Vi innehar 36 års erfaring og kompetanse med kjøp/salg av båt og er dermed det eldste båtmeglerfirmaet i Norge. Dette gir deg trygghet og forutsigbarhet!

Vi ordner alt det praktiske rundt kontrakter, omregistreringer og pengeoverføringer.

Vi sørger for gjeldfri båt ved eierbytte

Vi kan bistå med gunstig finansiering og forsikring

Kontraktene signeres digitalt, trygt og enkelt.

Oppgjøret er sikret med egen klientkonto som er atskilt fra bedriftens øvrige regnskap.

Vi er en nøytral part i kjøpsprosessen og sørger for at både

selger og kjøper er trygge.

Vi er behjelpelig med vinteropplag inne eller ute samt service og rep på samme sted.

Vi har gode kontakter med transportører og bistår med frakt over hele landet

Vi er medlem i Norges Båtmeglerforening som består av  båtmeglere over hele landet. Melder du inn båten hos oss vi alle meglerne samarbeide om å selge den.http://www.baatmegler.com/

Vi bestreber oss på å ha beste meglerstandard i Norge!